Јана М. Алексић

Приказ двоброја Српске мисли

Периодична публикација као културолошки компендијум

Ако је први број часописа Српска мисао ископао малу, али значајну рупу у зиду преовлађујуће антикултуре и обездуховљености, онда је летњи двоброј ове периодичне публикације ту рупу продубио, сваком духовно огладнелом читаоцу обезбедивши, бар једним оком, видик на огромно поље културе које се миленијумима находило иза тог зида савремене епохе и цивилизације.

И као према експресионистики надахнутом налогу нашег помало заборављеног књижевника Јосипа Кулунџића: „Мисао иде око нас, од једног до другога, и веже нас за све веке, кроз просторе све и сва времена…“, у недавно основаном часопису за културу мисао се вртложи и разгранава кроз простор и време, постојано седиментирајући слојеве знања, преврелог интелектуалног и егзистенцијалног искуства. О томе с пуним самопоуздањем сведочи и уводник Душице Милановић.

Протумачивши слику са насловне корице као српски идентитет у лику незаштићене невине девојке над којом виси цела јабука, уредница часописа је наговестила да ту здраву црвену јабуку чине мислећи појединци, она струја српске интелигенције која се о националном идентитету на узоран начин брине, чува га и негује. Њихов препознатљиви крепки глас суверено одзвања у жанровски разноврсним записима у оквиру овог броја.

Мисао о проблемима и путоказ о остварењу хронично недостајућег духовног јединства српског народа, са позиције врсног зналца и неупитног ауторитета у области нововековне српске историје, јасно и недвосмислено артикулисао је академик Василије Крестић. Идеје, прецизно и систематично, образложене у тексту „О проблемима духовног јединства српског народа“, у оквиру рубрике „Тема Српске мисли“, ваљало би узети у разматрање и ван академског оквира и применити их у мукотрпном али нужном омеђавању српског културног простора и постулирању нашег културног идентитета.

У оквиру наречене рубрике налази се више него инструктиван нацрт Дарка Танасковића како за онтолошко и историјско промишљање питања српског идентитета тако и за његово очување у егзистенцији, односно у оквиру културног и политичког реалитета.

Тему Српске мисли продубљује Зоран Аврамовић духовноисторијском и културолошком анализом простора Косова и Метохије. Истицањем и тачним ситуирањем његовог симболичног отиска у духовни лик српског народа, према принципу pars pro toto, аутор текста „Одбрана културних вредности Срба на Косову и Метохији“ открива дијалектику културних утицаја и аутохтоних карактеристика матице у њеном вишевековном самоопису.

У наредном тексту, „Покушаји очовечења“, Јана Алексић, из угла историје српске књижевности, проговара о актуалним поетичким помаљањима, песничкој речи као мери стварности и песништву млађе генерације као аутентичном виду одбране хуманистичких вредности и саме људске егзистенције пред навалицом дехуманизованих појава савременог доба.

Озрен Милановић разматра делотворност мржње у тексту „Ресетовање мржње“.  Анализирајући ово сложено осећање из антрополошког угла, а потом га са интимног психолошког плана селећи у јавну културну, медијску и дигиталну сферу, Милановић проницљиво и са сувислом дозом цинизма излаже његове погубне учинке по друштво.

Бојан Јовановић се упустио у систематизацију културног означавања магарца кроз векове у тексту „Христос је зајахао магарца“. У свом акрибично написаном и свеобухватном прегледу, наш истакнути антрополог и етнолог указао је на све постојеће облике пројекције људских особина на магарца и начине на који је овај данас угрожени копитар са својим јединственим особинама у животињском свету преведен у систем стабилних културних и уметничких симбола.

Мило Ломпар у есејистичком прилогу „Ти и Микеланђело“ демонстрира завидну аналитичку продорност приликом рашчитавања Црњансковог дела уз помоћ такозваних књижевноисторијских маргиналија. Реч је о дописницама и разгледницама које је аутор Код Хиперборејаца и Сеоба слао својој супрузи Види са путовања. Конфигурација персоналне херменеутике емоционалности Црњанског део је већег истраживања овог историчара књижевности, чије је резултате обелоданио у запаженој монографији Црњански: биографија једног осећања.

Често се значајне личности у својим беседама, мемоарима или уметничкој прози сећају удела својих првих учитеља не само у њиховом формативном периоду већ и у потоњем развоју. Алекса Ђилас се у својим реминисценцијама у аутобиографском огледу/причи „Моја учитељица, моје учитељице“ усредсређује на противречан лик учитељице Надежде Наде Ћирић. Међутим, у овом жанровски хибридном тексту одсликан је и шири друштвено-политички контекст не само периода када је Ђилас похађао прве разреде основне школе већ и касније, када је формирао непоуздано, али психолошки снажно сећање на своју учитељицу.

Главни јунак есеја Петра Зеца је велики српски комедиограф, писац, песник и интелектуалац Јован Стерија Поповић. Аутор огледа „Стерија некад и вазда“ одлучан је да у својој широко постављеној компаративној анализи, у коју је укључен велики број референци из српске и светске књижевне и уметничке баштине, укаже на оне сегменте Стеријиног дела, превасходно комедије Родољупци, који су целисходни и у нашем времену, то јест друштвено-политичком и духовном миљеу у којем живимо. Тиме уједно спроводи анамнезу историје нарави, менталитета и српског етнопсихолошког профила и показује виталност и учинковитост сатире у односу на стварност.

Рубрику „Питања и одговори“ чини разговор историчарке књижевности Ане Ћосић Вукић са њеним оцем, писцем Добрицом Ћосићем, вођен крајем деведесетих година прошлог века током сарадње на приређивању Ћосићевих дневничких бележака и књиге Пишчеви записи. Књижевник са већ заокруженом и препознатљивом ауторском поетиком, у овом интимно уоквиреном књижевном интервјуу, износи поједина експлицитно поетичка гледишта, зналачки контекстуализујући своју литерарну, егзистенцијалистичку и антрополошку мисао у поље историје идеја и духовности.

Уметничке, културне и духовноисторијске учинке иконографске представе светородне лозе Немањића у средњовековним српским храмовима сагледава и елаборира историчарка уметности Зорица Златић Ивковић. Ауторка прегледног чланка „Сликане представе српских владара светородне лозе Немањића“ настоји да, посредством анализе ликовних поступака, сакралне фигуралне композиције настале у XIII и XIV веку шире културолошки сагледа и назначи њихов допринос у легитимизацији власти, а потом и у канонизацији ове владарске династије.

Истраживачки обделавајући по књижевноисторијским маргиналијама, Мићо Цвијетић проналази путопис Станислава Винавера „Србовање у Германији“, објављен у наставцима у београдском гласилу Време 1924. године, на основу којег реконструише познанство и сарадњу између српског књижевника, новинара и дипломате и лужичкосрпског песника Јана Скале. У овом тексту, између осталог, Цвијетић, кроз Винаверову изоштрену оптику, испреда репортажу о историјском и политичком положају Лужичких Срба у првим деценијама XX века, имплицитно указујући на културне и духовне везе које постоје између нашег народа и ове мале, али историјски виталне нације у срцу средње Европе.

У фељтону о историјским токовима српске културе, отпочетом још у првом броју часописа, Петар Пијановић поступно и систематично излаже видове културних утицаја потеклих из византијске, односно западно-европске, а индиректно античке цивилизације у српском духовном простору. Аутор текста „Византија, Западна Европа и српска култура“, настоји да постављену тему сагледа из различитих углова и интердисциплинарно јој приступи. Томе следствено, он сасвим разложно отвара питање досељавања Словена на Балканско полуострво, (пра)почетака и порекла јужнословенске културе, односно српске културе. Након прегледа историјских и лингвистичких ставова поводом овог деликатног научног проблема, указује се на важност мултидисциплинарног приступа проблему етногенезе Словена, као и раној историји српског народа, његовог језика и културе, а у циљу целисходно уприличеног увида у цивилизацијска и културна прожимања на овим просторима која су се одиграла у прошлости.

У часопису затичемо два одломка из најновије књиге Емира Кустурице Шта ми ово треба. Први одломак је Кустуричина приступна беседа у Академији наука и умјетности Републике Српске, док је други једна замишљена евокација ауторове шетње са песником Матијом Бећковићем, према формалним карактеристикама веома налик ономе што се назива аутофикција. Оба одломка сведоче о недвосмисленој припадности прослављеног  редитеља, али и све цењенијег књижевника, српској култури, чија мисао о стваралаштву, историји и човечности громко одјекује. Наречене записе најављује приказ Селимира Радуловића „Човек у чији су живот стала три живота“, са прегршт правоверних опсервација и написан са финим унутрашњим разумевањем Кустуричиног стваралачког и интелектуалног хабитуса.

Прозни прилог „Код Црног Наполеона“, у облику духовите алегорије о принципима владања и политичком лукавству пружио је Срба Игњатовић.

Урош Дојчиновић наставља причу о историји музике и српској гитарској баштини, отпочету у првом броју часописа. Аутор на основу пажљиво истражене историјске грађе реконструише исходе и заметене путеве првих музичких записа у првој половини XIX века, чији су аутори познати композитор Јосиф Шлезингер и, сасвим извесно, његов син Адолф Шлезингер, алијас Георгије (Ђорђе) Милановић.

Рубрику „Из необјављених рукописа“, коју уређује Живко Николић, испуњавају вредни песнички прилози наших проминентних песника Љубивоја Ршумовића, Гојка Ђога, Ивана Негришорца, Иване Миланков и Матије Бећковића.

Часопис затвара стилски ванредно уобличена уметничка критика Моме Димића посвећена ликовној поетици и несвакидашњој стваралачкој имагинацији сликара Станка Зечевића, чији је рад смештен у прочеље, односно на насловној корици Српске мисли.

Ликовну димензију часописа прати јединствена графичка поетика Душана Арсенића који је оригиналним илустрацијама употпунио сваки текст.

Ново издање часописа за културу Српска мисао представља редак тестамент нашег времена да је само слободна, интелектуално постојана и етички скрупулозна стваралачка личност позвана да мишљу, потеклом из дубина ума и душе, а пренесеном памћењем, осветли и озрачи многобројна угрожена подручја националне и свеколике културе.

Јана Алексић

148
Оставите коментар

newest oldest most voted
FsfgAxole

femaleviagra viagra symbol legitimate viagra

FgvdSmode

discount pharmacy mens ed pills rx

JtmfAxole

medical pharmacy the people’s pharmacy drug rx

JbbvAxole

canadian pharmacy world cialis super active online pharmacy busted

AhkdAxole

web medical information canadian discount pharmacy online pharmacy without prescription

NncsSmode

rx price comparison viagra cheap au online viagra greece

Kbcxsare

north west pharmacy canada pharmacy drug store cialis online pharmacy

LbsxAxole

canadianpharmacy viagra prescription pricing

FqhhAxole

pills viagra pharmacy 100mg canadian pharmacy viagra ED Trial Pack

JbnbAmito

approved canadian online pharmacies Cialis Soft Tabs canada discount drug

FvfcSmode

buy viagra brand online viagra super active canada generic or brand viagra

Kuikfetem

canada pfizer viagra new orleans viagra generic viagra buy

JbbnAxole

cialis y toronja metade do cialis faz efeito cialis bez recepty uk

AhbzAxole

how can i pay off payday loans payday loans farmers branch same day payday loan lenders not brokers

Kvaxsare

cash advance locations houston tx online payday loans in arizona doorstep cash loans quick

LabxAxole

non-prescription cialis generic presentaciones del cialis cialis online new zealand

JbnvAmito

payday loan newton iowa payday loan newton iowa payday loan over 5 months

FqbbAxole

money loan flagstaff paradise cash advance complaints payday advance same day deposit

FbsgSmode

cialis black 800mg reviews cialis egypt cialis black

NbmoSmode

cheapest brand cialis 20mg viagra cialis trail pack new york cialis

Kndnsare

viagra for women viagra stories pictures buy viagra online without prescription

FjjuSmode

how can i buy viagra non prescription viagra viagra connect price

Google

Every the moment inside a although we pick out blogs that we read. Listed beneath are the newest sites that we select.

psilocybe cubensis grow kit usa

[…]that would be the finish of this article. Here you will locate some web-sites that we assume you’ll appreciate, just click the links over[…]

aprender guitarra do zero

[…]Every the moment inside a while we decide on blogs that we study. Listed beneath are the most current websites that we pick […]

buy cocaine online

[…]Sites of interest we’ve a link to[…]

Web design pfäffikon

[…]The details mentioned in the post are several of the very best available […]

thc vape juice

[…]just beneath, are numerous totally not associated web sites to ours, nonetheless, they’re surely really worth going over[…]

their canadian website

[…]we like to honor several other net sites around the web, even if they aren’t linked to us, by linking to them. Under are some webpages worth checking out[…]

pinball machines for sale omaha

[…]we prefer to honor many other world-wide-web web pages on the internet, even if they aren’t linked to us, by linking to them. Below are some webpages worth checking out[…]

Defi Crypto currency News

[…]one of our guests a short while ago proposed the following website[…]

Order High-Quality Steroid Powders Online

[…]one of our guests a short while ago advised the following website[…]

virtual visa and MasterCard buy

[…]we came across a cool website that you could possibly love. Take a look for those who want[…]

Pacman arcade machine

[…]just beneath, are several absolutely not related internet sites to ours, on the other hand, they may be surely worth going over[…]

Homes For Sale Caldwell Tx

[…]just beneath, are numerous entirely not associated web sites to ours, having said that, they’re surely worth going over[…]

hemp oil for sale canada

[…]Here are a number of the web sites we advocate for our visitors[…]

telegram mining bot

[…]Wonderful story, reckoned we could combine some unrelated information, nonetheless actually worth taking a search, whoa did one particular find out about Mid East has got more problerms also […]

delta 8 THC for sale

[…]Here is a good Blog You might Come across Exciting that we Encourage You[…]

SYNEDEM – 25 ML

[…]just beneath, are several entirely not related web-sites to ours, however, they’re surely worth going over[…]

우리카지노

[…]we like to honor a lot of other net web pages on the internet, even when they aren’t linked to us, by linking to them. Under are some webpages worth checking out[…]

퍼스트카지노

[…]here are some hyperlinks to web pages that we link to mainly because we think they’re worth visiting[…]

샌즈카지노

[…]just beneath, are quite a few completely not connected web sites to ours, however, they may be surely worth going over[…]

메리트카지노

[…]Here is an excellent Weblog You might Find Exciting that we Encourage You[…]

코인카지노

[…]below you will locate the link to some internet sites that we believe you’ll want to visit[…]

crypto mining

[…]always a major fan of linking to bloggers that I enjoy but do not get quite a bit of link enjoy from[…]

steyr aug

[…]Wonderful story, reckoned we could combine some unrelated information, nonetheless actually worth taking a look, whoa did one master about Mid East has got additional problerms too […]

guns for sale

[…]we prefer to honor many other net web-sites on the internet, even if they aren’t linked to us, by linking to them. Under are some webpages worth checking out[…]

End Of Tenancy Cleaning South West London

[…]here are some links to web-sites that we link to since we assume they’re worth visiting[…]

Dank Cartridges

[…]the time to study or stop by the subject material or web pages we have linked to below the[…]

LrbsAxole

levitra cena https://uslevitraanna.com/ is generic levitra available in the united states