Издавач
Књижевно друштво „Свети Сава“
Kontext
Вука Караџића 6/1, 11000 Београд
Тел.: +381 (11) 6565 700
office@kontext.edu.rs

Главни и одговорни уредник
Душица Милановић

Оперативни уредник
Александар Урошевић

Ликовно-технички уредник
Душан Арсенић

Секретар редакције
Живко Николић
Тел.: +381 (69)242 71 87
srpskamisao.2019@gmail.com

Редактор
Славица Иветић

Сарадници
Петар Арбутина, Бојан Јовановић, Озрен Милановић,
Алекса Ђилас, Урош Дојчиновић, Радосав Пушић,
Загорка Стојановић, Душан Арсенић,
Живко Николић (поезија), Славољуб Марковић,
Драгослав Михаиловић, Зоран Аврамовић, Јана М. Алексић,
Петар Пијановић, Драгољуб Којчић

Штампа
Штампарија „Топаловић“, Ваљево